Dračí doupě - Šípomet

Tři dračí tlamy plné zubů, které nahání strach. Máš možnost poškádlit ty potvory! Stačí jen dobře mířit a střely z našeho šípometu dopadají na cíl ...